A design agency on a mission
to create well-being.

Graafinen suunnittelu


Graafinen suunnittelu eli visuaalinen suunnittelu on visuaalisten sovellusten suunnittelua. Graafiseen suunnitteluun kuuluuvat esim. logojen, presentaatioiden, esitteiden, sähköisten julkaisujen, kylttien, merkkien ja opasteiden suunnittelu.


Graafisen suunnittelun tyypillinen prosessi:

1. Lähtötietojen kartoitus ja vertailu olemassaoleviin esimerkkeihin

2. Ideointi ja idean jalostus yhdessä asiakkaan kanssa

3. Graafinen suunnittelu. Luodaan haluttu ilme, jolla se erottuu kilpailijoista.

4. Graafinen konsepti. Mahdollisesti useita vaihtoehtoja.

5. Konseptin viimeistely.
For more information regarding area development projects

+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
For more information regarding area development projects
+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
We love to |
We love to |
© 2022 Pinto Design
Hämeentie 135 a, 5th floor
00560 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu
2022 © Pinto Design
Hämeentie 135 a
5th floor
00560 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu