A design agency on a mission
to create well-being.

Palvelumuotoilu


Palvelumuotoilussa käytämme tyypillisesti Design Sprint- mallia.

Se on ketterän kehittämisen malli, jossa asiakas osallistetaan suunnitteluprosessin alussa. Design Sprinttiä voidaan myydä itsenäisenä pakettinakin, jolloin pitää määrittää tarkasti asiakkaan saama tuotos.

Tyypilinen suunnitteluprosessi pitää sisällään kick-offin, osallistavan työpajan 1-3 kpl, luonnostelun, benchmarkkauksen, yrittäjän haastattelun, toisinaan myös asiakasrajapinnan haastattelut.
Hyväksi todettu malli aloittaa yhteinen projekti. Opimme tuntemaan asiakasta, kun vietämme enemmän aikaa yhdessä; asiakas sitoutuu projektiin, kun hänet/heidät osallistetaan; asiakas uskaltaa heittäytyä työpajoissa; yhdessä tekeminen vahvistaa asiakassuhdetta ja asiakkaan organisaation ryhmädynamiikkaa; perusteellisen alkuspurtin jälkeen varsinaisten tilasuunnitelmien tuottaminen on yleensä kivuttomampaa meille ja asiakkaille, kun voidaan palata yhteiseen alkuun, jossa isot linjat on luotu.


For more information regarding area development projects

+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
For more information regarding area development projects
+358 40 571 5730 Jukka Tuhkanen
+358 45 636 6363 Sami Suominen

or send an email to
Jukka Tuhkanen or Sami Suominen
We love to |
We love to |
© 2022 Pinto Design
Hämeentie 135 a, 5th floor
00560 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu
2022 © Pinto Design
Hämeentie 135 a
5th floor
00530 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu