A design agency on a mission
to create well-being.

Teollinen muotoilu


Teollinen muotoilu on teollisten valmistettavien tuotteiden toiminnallista ja esteettistä kehittämistä. Teollinen muotoilija suunnittelee käyttäjälähtöisiä tuotteita, joiden valmistaminen on tuotannollistaloudellisesti tehokasta.


Teollisen muotoilun tyypillinen prosessi:

1. Lähtötietojen kartoitus ja kilpailijatutkimus

2. Ideointi ja idean jalostus yhdessä asiakkaan kanssa

3. Teollinen muotoilu. Tuotteelle luodaan haluttava ulkonäkö, jolla se erottuu kilpailijoista. Tämä vaihe tehdään yhteistyössä mekaniikkasuunnittelijan kanssa.

4. Konsepti – yleensä 3D- malli ja visualisointi tuotteesta. Tässä vaiheessa voidaan tehdä myös useampi konsepti, joista valitaan yksi jatkoon

5. Tuotteen visualisointi, renderöinti ja alustavat markkinointikuvat. Tuotetta voidaan tässä vaiheessa jo markkinoida aidon näköisillä tuotekuvilla.

6. Valitun konseptin mekaniikkasuunnittelu - detaljisuunnittelu. Teollinen muotoilija viimeistelee yksityiskohtia, kuten tuotegrafiikat, värit, materiaalit, pakkaukset ja pinnan laadut.

7. Prototyypin valmistus. Prototyypin valmistuksessa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä esim. 3D-tulostus (SLA, SLS ja FDM), silikonimuotit ja koneistus.

8. Tuotteen testaus. Tuotetta testataan halutunlaisessa ympäristössä, jossa siitä saadaan irti erilaisten käyttäjien käyttäjäkokemus.

9. Prototyyppikierros. Prototyyppikierroksia voi olla useita, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Yleensä prototyypissä havaitaan useita kehitysideoita, jota suunnitellaan ja lisätään seuraavaan prototyyppiin.

10. Käyttöohjeiden teko, visualisoinnit ja muu markkinointimateriaali.

11. Jatkuva parannus. Tuotteesta saadaan jatkuvasti uusia asiakaskokemuksia, joita voidaan käyttää tuotteen jatkojalostamisessa ja kehittämisessä, sekä kokonaan uusien tuotteiden kehittämisessä.

If a building becomes architecture, then it is art

For more information regarding area development projects

+358 40 544 6042 Jyri Niemikorpi

or send an email to
Jyri Niemikorpi
For more information regarding area development projects
+358 40 544 6042 Jyri Niemikorpi

or send an email to
Jyri Niemikorpi
We love to |
We love to |
© 2022 Pinto Design
Hämeentie 135 a, 5th floor
00560 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu
2022 © Pinto Design
Hämeentie 135 a
5th floor
00530 Helsinki
Takkisentie 33
90460 Oulu